CHUYÊN ĐỀ SINH HOẠT CỤM CHUYÊN MÔN

Tải file đính kèm: chuyen_de_sinh_hoat_cum_chuyen_mon_911201720.rar

 

Đây là chuyên đề sinh hoạt chuyên môn cụm Thành phố Bắc Ninh năm 2017. Qua chuyên đề này, giáo viên bước đầu nắm được kĩ thuật viết câu hỏi trắc nghiệm khách quan.